ความเชื่อที่ได้ยินต่อๆ กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ถึงวันนี้ความเชื่อนั้นก็ยังไม่หายไปไหน

1. ของใหม่ควร หรือ ไ […]