แมวเลีย – คนโบราณมีความเชื่อว่าหากแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเดินมาเลียมือเลียเท้าเจ้าของ คนโบราณเชื่อว่าเป็นนิมิตที่ดี คนผู้นั้นจะได้ลาภและผู้นั้นจะมีความสุข ความเจริญ และหากแมวมาเลียหูเจ้าของเป็นนิมิตว่าจะได้ข่าวและมีคนทางไกลเดินทางมาหา