แมวเดิน – คนโบราณมีความเชื่อว่าหากแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเดินตามเจ้าของแบบผิดปกติ คนโบราณท่านว่าเจ้าของจะได้มิตรสหายที่ดี บางคนอาจได้มิตรแท้ที่ สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ หากแมวเดินมาพันแข้งพันขา คนโบราณท่านให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ ทำการสิ่งใดพยายามอย่าใจร้อนวู่วาม แล้วจะ เกิดผลดีในภายหลัง