ห้ามหญิงมีครรภ์นั่งขวางบันได

คนโบราณท่านห้ามหญิงมีครรภ์นั่งขวางบันได
หญิงที่ตั้งครรภ์สมัยโบราณ ผู้เฒ่าผู้แก่หรือบุคคลภายในครอบครัว จะต้องดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะระวังภัยจากภูตผีร้ายทั้งหลาย ถ้าหญิงตั้งครรภ์นั่งขวางบันได โบราณท่านถือ และห้ามเด็ดขาด เพราะถึงเวลาคลอดเด็ก จะคลอดยาก สาเหตุเพราะนั่งขวางบันไดนั่นเอง

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามหญิงมีครรภ์นั่งขวางบันได)
หญิงที่ตั้งท้องสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง นอน ยืน หรือทุกๆ อิริยาบถ ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองและเด็กในท้อง
ที่คนโบราณไม่ให้หญิงตั้งครรภ์มานั่งขวางบันไดนั้น ก็เพราะกลัวพลาดพลั้งตกได้ ข้อที่เป็นห่วงเป็นใยกันมากก็คือ ถ้าระหว่างนั่งคาบันไดอยู่แล้ว เกิดเป็นลมหน้ามืด หมดสติขึ้นมา ใครจะช่วยได้ บันไดเป็นทางขึ้นลงของผู้คน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย บันไดบ้าน เขามีไว้ให้เดินขึ้นลง การนั่งขวาง คาบันไดบ้าน จึงดูเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะ