ความเชื่อเดิม : 1.จิ้งจกร้องทัก ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด โดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้าย ให้เดินทางได้ จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบาย
ความคิดใหม่ : การที่จิ้งจกร้องทักแล้วห้ามออกจากบ้าน จริงๆ แล้วเป็นการเตือนสติในเรื่องการเดินทางว่าก่อนออกจากบ้านต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ประมาท ในปัจจุบันขืนมัวฟังเสียงจิ้งจก พอดีไม่ต้องออกไปทำมาหากินกัน