คนไทยในอดีตมักจะมีความเชื่อที่แปลกๆ แม้ว่าปัจจุบันความเชื่อเหล่านั้นจะเลือนหายไปบ้างแล้ว แต่ก็ใช่ว่าจะยังไม่มีอยู่ หากแต่ว่าคนในสมัยนี้มักจะลืมเลือนความเชื่อเหล่านั้นไป

feedthereader.com เนื่องจากคนรุ่นใหม่ต่างก็ได้รับวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามา เลยทำให้ความเชื่อเหล่านั้น ไม่สำคัญและยังถูกมองว่างมงายและไร้สาระอีก

ไม่ว่าความเชื่อเหล่านั้นจะผ่านมานานสักแค่ไหน เราก็ไม่ควรจะไปลบหลู่ความเชื่อเหล่านั้น แม้ว่าความเชื่อบางประการจะเป็นเพียงแค่กุศโลบาย เอาไว้สอนคนเท่านั้น ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญบ้าง เพราะความเชื่อที่มีมานาน บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย นั่นเอง

ห้ามเผาศพวันศุกร์
ตามคติโบราณท่านห้ามทำการฌาปนกิจศพ หรือเผ่าศพกันในวันศุกร์ เพราะชื่อของวันศุกร์นั้น ไปคล้องจองกับคำว่า “สุข” ดังนั้นเมื่อเอาความสุขไปให้คนตาย เป็นการกระทำอันไม่เป็นมงคล ความทุกข์ทั้งหลายก็จะต้องตกมาถึงคนเป็นหรือผู้ที่ทำการดังกล่าว ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ดาวศุกร์เป็นดาวรื่นเริง บันเทิงใจ ดาวสังคม และความรัก ซึ่งตรงกันข้ามกับความทุกข์ ความหม่นหมอง ดังนั้นคนโบราณจึงได้ห้ามการกระทำดังกล่าวเอาไว้และมีคำพูดที่ให้ท่องกันติดปากว่า “เผาผีวันศุกร์ ให้ทุกข์คนยัง”