ในสมัยโบราณหากกล่าวถึงการกิจอันยิ่งใหญ่ของ ” ชายชาตรี ” เห็นทีจะหนีไม่พ้นเรื่องการเป็น ” ทหาร ” รับใช้ชาติบ้านเมืองยามมีศึกสงคราม ส่วน ” กุลสตรีไทย ” นั้นก็มีการกิจอันยิ่งใหญ่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่แพ้กัน นั่นคือ ” การตั้งครรภ์และการให้กำเนิดลูก ”

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เนื่องมาจากว่า ในสมัยก่อนวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าอย่างเช่นในปัจจุบัน การดูแลรักษาครรภ์อีกทั้งการคลอดลูกแต่ละครั้งจึงนับเป็นเรื่องยากที่ต้องอาศัย?ความระมัดระวังอย่างมาก ดังนั้น สิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสอนเป็น ” ความเชื่อ ” ของคนรุ่นเก่าผู้มากด้วยประสบการณ์จึงได้รับการยอมรับ และปฏิบัติตามอย่างเชื่อมั่น ปราศจากข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ

ทุกวันนี้แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีหรือที่เรียกกันว่ายุค “โลกาภิวัตน์ ” แล้วก็ตาม แต่สิ่งที่เป็น ” ความเชื่อโบราณ ” ในเรื่องของการดูแลครรภ์นั้นยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคมไทย บ่อยครั้งที่ความเชื่อเหล่านี้ได้สร้างความสับสนให้กับคุณแม่ยุคใหม่ซึ่งไม่ทรา?บว่าควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำของใครดี ระหว่างคุณแม่ คุณยาย คุณย่า คุณป้า ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนกับสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ